Methodisch werken

4 dagen

Zorgmedewerkers, Zorgmanagers

Deze training van vier dagdelen schoolt u in de kennis en vaardigheden rondom methodisch werken.

Methodisch werken in de VVT gaat niet alleen over klinisch redeneren en protocollen toepassen, maar veel meer over hoe zorgen we er met z’n allen voor dat de cliënt kan leven, zoals hij graag wil. In deze training gaan we in op de vraag "Wat is methodisch werken, wat is daarvoor nodig en hoe spreek je elkaar aan als het nog niet loopt, zoals is afgesproken (feedback geven en ontvangen)?"

Deze training zal op een interactieve manier gegeven worden. Er wordt gewerkt met cliënt casuïstiek en voorbeelden uit de praktijk.

Dagdeel 1
  • Verkennen methodisch werken.
Dagdeel 2
  • Hoe ontwikkel je kwaliteitsverbetering door middel van methodisch werken?
  • Methodisch werken in vier stappen - PDCA-cyclus.
Dagdeel 3
  • Toepassen van methodisch werken in combinatie met Nedap Ons (bijv. rapporteren, MDO proces, evalueren, cliënt agenda, ADL, Kwaliteitmonitor).
Dagdeel 4
  • Communiceren rondom methodisch werken.
  • Feedback geven en ontvangen / elkaar aanspreken op de manier van werken.
  • Verkennen methodisch werken.