Er is niet altijd een mogelijkheid om (klassikaal) trainingen te geven. Soms is het simpelweg niet de juiste methode om de gewenste informatie over te brengen. Een E-learning kan dan uitkomst bieden. Met behulp van E-learning modules kan uw organisatie op een interactieve manier een grote groep medewerkers van nieuwe informatie/kennis voorzien.

Wij bieden standaard E-learning modules aan. Deze E-learings modules kunnen wij beschikbaar stellen in uw eigen Learning Management Systeem (LMS) via een LTI-koppeling.

Bekijk hieronder alle standaard E-learning modules die de Accordis Academie op dit moment beschikbaar heeft.

E-learnings Nedap Ons Suite

1.1 Ons Agenda Introductie

In deze E-learning leren we meer over het openen van de Ons Agenda en het koppelen met Outlook.

1.2 Ons Agenda Afspraak plannen

In deze E-learning leren we meer over het aanmaken van afspraken via Ons Agenda, over de verschillende onderdelen in Ons Agenda en over het bewerken of verwijderen van afspraken.

1.3 Ons Agenda Afspraak registreren

In deze E-learning leren we meer over het registeren van afspraken in Ons Agenda (gepland en achteraf). Ook wordt het kleurgebruik van afspraken uitgelegd.

1.4 Ons Agenda Controleren en bevestigen

In deze E-learning leren we meer over het controleren en bevestigen van registraties in Ons Agenda. Ook gaan we kort in op het bevestigen van uren in de Werkstaat.

2.1 Groepszorg Introductie

In deze E-learning leren we meer over het navigeren binnen Ons Groepszorg, het Groepsoverzicht en het beginscherm van Ons Groepszorg.

2.2 Groepszorg Plannen (Inclusief Logeren)

In deze E-learning leren we meer over het Plannen van afspraken binnen Ons Groepszorg.

2.3 Groepszorg Registreren (Inclusief Logeren)

In deze E-learning leren we meer over het Registreren van aanwezigheid binnen Ons Groepszorg.

2.4 Groepszorg Fiatteren

In deze E-learning leren we meer over het Fiatteren van de registraties in Ons Groepszorg.

3.1 Inloggen in Ons

In deze E-learning leren we meer over het inlogscherm van Ons en het navigeren tussen de verschillende applicaties via de hub.

3.2 Cliënten opzoeken en escaleren

In deze E-learning leren we meer over het opzoeken van een cliënt, via Ons Administratie en Ons Dossier. Ook leer je meer over Escaleren/Jezelf autoriseren.

3.3 Startschermen

In deze E-learning leren we meer over de startschermen binnen Ons Administratie (Dashboard) en Ons Dossier. De onderdelen Overdracht, Signaleringen en Kwaliteitsmonitor komen aan bod.

3.4 Navigatie

In deze E-learning leren we meer over het inloggen, het opzoeken van een cliënt en het navigeren binnen Nedap. Ook leer je meer over Escaleren/Jezelf autoriseren.

4.1 Ons Administratie - Tabblad Overzicht

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen op het Tabblad Overzicht binnen Ons Administratie; zorglegitimaties, zorgarrangement, locaties, e.d.

4.2 Ons Dossier - Tabblad Overzicht

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen op het Tabblad Overzicht binnen Ons Dossier. Je leert hoe je bepaalde informatie kan inzien, maar ook kan invullen/aanpassen.

4.2B Ons Dossier - Tabblad Overzicht (kort)

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen op het Tabblad Overzicht binnen Ons Dossier. Je leert hoe je bepaalde informatie kan inzien.

4.3 Tabblad Algemeen

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen op het Tabblad Algemeen. Je leert hoe je bepaalde informatie kan inzien, maar ook kan invullen/aanpassen.

4.3B Tabblad Algemeen (kort)

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen op het Tabblad Algemeen. Je leert hoe je bepaalde informatie kan inzien.

4.4 Tabblad Financieel

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen op het Tabblad Financieel. Alle onderdelen van dit tabblad worden kort besproken.

4.4B Tabblad Financieel (kort)

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen op het Tabblad Financieel. Het onderdeel Verzekeringen wordt kort besproken.

4.5 Tabblad Documenten

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen op het Tabblad Documenten. Je leert over het uploaden, aanpassen en archiveren van documenten, inclusief het afschermen en labelen.

4.6 Tabblad Agenda

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen op het Tabblad Agenda. Je leert over het toevoegen van afspraken, handelingen en afwezigheden.

4.7 Tabblad Klinimetrie

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen binnen Klinimetrie. Je leert hoe je metingen binnen Klinimetrie kunt invullen en inzien.

4.8 Tabblad Clientnetwerk

In deze E-learning leren we meer over de onderdelen op het Tabblad Cliëntnetwerk. Je leert over het toevoegen en bewerken van Persoonlijke contacten, Betrokken medewerkers en Professionele contacten.

5.1 Vragenlijsten

In deze E-learning leren we meer over het gebruik van Vragenlijsten binnen Ons. Je leert hoe de knoppen werken binnen vragenlijsten en over de verschillende statussen.

5.2 Plan maken

In deze E-learning leren we meer over de manieren waarop je een Plan op zou kunnen stellen. Je leert over de knoppen. Ook leer je over het activeren en aanpassen van een Plan.

5.3 Rapporteren

In deze E-learning leren we meer over rapporteren binnen Ons. Je leert over de knoppen, rapporteren op doelen, maatregelen, episodes en algemeen.

5.4 Episodes

In deze E-learning leren we meer over het werken met Episodes binnen Ons. Je leert over het aanmaken, wijzigen en sluiten van een Episodes, en alle bijbehorende knoppen/onderdelen.

5.4B Episodes (kort)

In deze E-learning leren we meer over het onderdeel Episodes. Je leert hoe je een Episode kan inzien.

5.5 Kwaliteitsmonitor

In deze E-learning leren we meer over het gebruik van de Kwaliteitsmonitor binnen Nedap Ons.

5.6 Overdrachts- en Locatieagenda

In deze E-learning leren we meer over de Overdrachtsagenda en Locatieagenda binnen Nedap Ons.

6.1 Brieven maken

In deze E-learning leren we meer over het werken met Brieven/Sjablonen binnen Nedap Ons.

6.4 Cliëntportaal Caren

In deze E-learning leren we meer over de relatie tussen Nedap Ons en het Cliëntportaal Caren. Je leert over het uitnodigen van een cliënt en over de verschillende onderdelen die gelinkt (kunnen) zijn met Caren.

7.1 Cockpit

In deze E-learning leren we meer over het gebruik van de Cockpit in Nedap. Deze tool geeft de mogelijkheid om zorgleveringsgegevens met elkaar te vergelijken.

7.2 Fiatteren

In deze E-learning leren we meer over fiatteren binnen Nedap Ons. Je leert over het controleren en bevestigen van geregistreerde uren.

8.1 PDCA-cyclus

In deze E-learning leren we meer over de PDCA-cyclus. Je leert in deze E-learning de stappen kennen voor methodisch werken in Ons.

9.1 WZD - Onvoorziene zorg registeren

In deze E-learning leren we meer over het registreren van Onvoorziene zorg, zonder het aanmaken van Onvrijwillige zorg.

9.2 WZD - Onvoorziene/nood zorg vastleggen

In deze E-learning leren we meer over het vastleggen Onvoorziene/nood zorg.

9.3 WZD - Onvrijwillige zorg (in Plan) vastleggen

In deze E-learning leren we meer over het vastleggen van Onvrijwillige zorg (in Plan).

9.4 WZD - Onvrijwillige zorg - Rapporteren, registeren en evalueren

In deze E-learning leren we meer over het rapporteren, registeren en evalueren op Onvrijwillige zorg.

9.5 WZD - Onvrijwillige zorg activeren/beoordelen

In deze E-learning leren we meer over het activeren van Onvrijwillige zorg. Ook het indienen en beoordelen van Onvrijwillige zorg wordt besproken.